ZNAJDŹ O-RING

Projektowanie rowków montażowych dla oringów

Rowek montażowy dla  oringa

Przy projektowaniu rowków pod oring należy wziąć pod uwagę następujące parametry:

 

Projekt rowka


Zwykle preferowane są prostokątne rowki dla uszczelnienia typu oring. Jeżeli jest to wymagane ze względów technologicznych, krawędzie rowków mogą mieć skosy nieprzekraczające 5 stopni.

 

Rowek montażowy oringa i jego wymiary

Rowek montażowy dla oringa  

CS r1 r2
0-3 0.3 0.2
3-6 0.6
6-10 1.0
12-15 1.5

 

Powierzchnie

Prawidłowa chropowatość powierzchni uszczelniających ma decydujące znaczenie dla dobrego i skutecznego uszczelnienia. Uszczelnienia dynamiczne muszą spełniać wyższe wymagania niż powierzchnie uszczelnień statycznych. Generalnie wszystkie powierzchnie w okolicy uszczelnienia powinny być wolne od zadrapań, wgłębień lub głębokich rowków obróbkowych.

 

                                                                                                                                                                                                 

Powierzchnia Typ uszczelnienia
           dynamiczne                                          statyczne                                                       statyczne (ciśnienie pulsacyjne)                                                                     

Ra

[μm]

Rz

[μm]

Rmax

[μm]

Ra

[μm]

 

Rz

[μm]

 

Rmax

[μm]

Ra

[μm]

Rz

[μm]

Rmax

[μm]

Powierzchnia uszczelniająca

x ≤

0.4 1.2 1.6 1.6 6.3 10 0.8 1.6 3.2
Podstawa rowka y ≤ 1.6 3.2 6.3 3.2 10 12.5 1.6 3.2 6.3
Boki rowków z ≤ 3.2 6.3 10 6.3 12.5 16 3.2 6.3 10

 

Fazowania wprowadzające


W stosunku do przestrzeni montażowej, oringi są projektowane z pewnym naddatkiem i są ściskane podczas montażu między częściami maszyny. Aby uniknąć uszkodzeń (np. Zerwania pierścienia uszczelniającego typu oring), na częściach należy przewidzieć odpowiednie fazy wprowadzające. Kąt fazy wstępnej powinien wynosić 15 ° - 20 °. Długość fazowania zależy od przekroju poprzecznego i jest podana w odpowiednich tabelach wymiarów rowków.

 

Wymiary szczeliny


Wymiar szczeliny między uszczelnionymi częściami maszyny powinien być mały, zgodnie z wymaganiami aplikacji. Jeżeli szczelina jest zbyt szeroka, może wystąpić zjawisko ekstruzji. Oznacza to, że oring jest wciskany w szczelinę po stronie przeciwnej do ciśnienia i ulega zniszczeniu.

Typ uszczelnienia Ciśnienie (bar) Twardość (Shore A)
  70 80 90
Statyczne

≤ 63

0.2 0.25 0.3
63 - 100 0.1 0.2 0.25
100 - 160 0.05 0.1 0.2
160 - 250 - 0.05 0.1
250 - 350 - - 0.05
Dynamiczne

≤  30

0.2 0.25 0.3
30 - 63 0.1 0.15 0.2
63 - 80 - 0.1 0.15
80 - 100 - - 0.1

 

Tabela: Dopuszczalna szerokość szczeliny g [mm] obowiązuje dla temperatur do 70 ° C. W przypadku materiałów silikonowych wartości wielkości szczelin należy zmniejszyć o połowę.

 

Szerokość szczeliny 

Dopuszczalne wymiary szczeliny

 

W przypadku szerszych szczelin lub wyższych ciśnień zalecamy użycie pierścieni oporowych:

 

Ciśnienie z jednej stronyCiśnienie działające na oring z jednej strony

Cisnienie z dwoch stronCiśnienie działające z dwóch stron na oring

+48 533 240 833 biuro|superseal.pl| |biuro|superseal.pl