ZNAJDŹ O-RING

Jakie rowki dla oringów

Rowki montażowe dla oringów

Uszczelnienie statyczne


Jeśli uszczelnione części maszyny nie poruszają się względem siebie, uszczelnienie jest uszczelnieniem statycznym. Oringi idealnie sprawdzają się do uszczelnienia statycznego. Należy przestrzegać zalecanych wymiarów montażowych, aby zapewnić odpowiednie uszczelnienie.


Uszczelnienie statyczne, ściskanie promieniowe


Przy tego rodzaju montażu przekrój oringu jest ściskany w kierunku promieniowym. Rowek na oring znajduje się na wewnętrznej lub zewnętrznej części komponentu.

Uszczelnienie statyczne, promieniowe, uszczelnienie wewnętrzne

Uszczelnienie statyczne, promieniowe, uszczelnienie wewnętrzne

 

 

Uszczelnienie statyczne, promieniowe, uszczelnienie zewnętrzne

Uszczelnienie statyczne, promieniowe, uszczelnienie zewnętrzne

 

Uszczelnienie statyczne, ściskanie osiowe


Przy tego rodzaju montażu przekrój oringu jest ściskany w kierunku osiowym. Jeśli ciśnienie działa od wewnątrz, oring powinien stykać się z zewnętrzną średnicą rowka i być lekko ściśnięty od około 1% do maksymalnie 3%. Jeśli ciśnienie działa z zewnątrz, oring powinien stykać się z wewnętrzną średnicą rowka i być lekko rozciągnięty (do maks. 6%).

uszczelnienie statyczne ciśnienie osiowe od wewnątrz

Uszczelnienie statyczne, ciśnienie osiowe od wewnątrz

 

Uszczelnienie statyczne ciśnienie osiowe od zewnątrz

Uszczelnienie statyczne, ciśnienie osiowe od zewnątrz

 

Uszczelnienie statyczne, rowek trapezowy


Specjalna geometria trapezowego rowka, której wykonanie jest kosztowne, uniemożliwia wypadnięcie oringu po zamontowaniu. Z tego powodu rowek trapezowy jest korzystny, np. W przypadku instalacji napowietrznych lub w częściach maszyn, które regularnie otwierają się i zamykają.

 

Uszczelnienie statyczne, trójkątny rowek


Zwykle zalecamy prostokątny rowek montażowy dla uszczelek typu oring. Względy konstrukcyjne mogą czasami wymagać uszczelnienia osłon lub narożników w takim przypadku stosuje się tzw, trójkątne rowki. Ścisłe trzymanie się tolerancji jest w tym przypadku warunkiem wstępnym dla bezpiecznego i odpowiedniego działania.

 

Statyczne uszczelnienie próżniowe


Zalecenia dotyczące próżniowego uszczelniania są nieco inne niż dla standardowych uszczelnień:

  • jakość powierzchni wszystkich powierzchni uszczelniających musi być wyraźnie lepsza
  • przestrzeganie zalecanych wymiarów montażowych zapewnia większe napięcie wstępne oringa, a przekrój oringu wypełnia prawie całkowicie rowek. Droga dyfuzji gazu przez elastomer staje się dłuższa
  • całkowity współczynnik przecieku można zmniejszyć, stosując dwa uszczelnienia typu oring jeden po drugim oraz smar próżniowy
  • oringi z kauczuku fluorowego (FKM, Viton) wykazały doskonałe wyniki w wielu zastosowaniach do uszczelniania próżniowego

 

Uszczelnienie dynamiczne


Jeśli uszczelnione części maszyny poruszają się względem siebie, uszczelnienie jest uszczelnieniem dynamicznym. Z powodu tarcia, ściśnięcie przekroju oringu jest mniejsze w uszczelnieniu dynamicznym niż w uszczelnieniu statycznym. Należy przestrzegać zalecanych wymiarów montażowych, aby zapewnić niezawodne uszczelnienie.


Uszczelnienie dynamiczne, ściskanie promieniowe, układy hydrauliczne


Pierścienie uszczelniające typu oring w układach hydraulicznych są stosowane do ruchu posuwisto-zwrotnego, czasem także do ruchów śrubowych. Są szczególnie przydatne, gdy dostępna jest tylko niewielka przestrzeń montażowa. Gdy wymagane są większe wymagania dotyczące uszczelnienia i mniejsze tarcie, należy sprawdzić, czy można zastosować specjalne uszczelnienia tłoka lub tłoczyska.

 

Uszczelnienie dynamiczne, ściskanie promieniowe, układy pneumatyczne


Uszczelnienia typu oring w układach pneumatycznych są stosowane do ruchów posuwisto-zwrotnych. W porównaniu z zastosowaniami hydraulicznymi, ściśnięcie przekroju oringu jest nieco mniejsze, aby utrzymać jak najniższy poziom tarcia.

+48 531 803 046 biuro|superseal.pl| |biuro|superseal.pl