ZNAJDŹ O-RING

Jakość oringów

SuperSeal jako gwarant jakości

Jakość naszych produktów

Jakość dostawy przedstawiona poniżej dotyczy wszystkich standardowych rozmiarów oringów:

tolerancja zgodna jest z DIN ISO 3601-1 class B (dawniej DIN 3771-1)

 

Odchyły kształtu i powierzchni są obliczone wg:

DIN ISO 3601-3 type feature N  (wcześniej DIN 3771-4 type feature N)

 

Dopuszczalny poziom jakości:

DIN ISO 2859-1 AQL 1.5

 

Średnica wewnętrzna oringów XXL

 

Istnieje wiele aplikacji w których wymagane są duże oringi, należy sobie jednak zadać pytania, jak wygląda ich dostępność, w jakiej są cenie, oraz jak wygląda ich produkcja.

Oprócz standardowych oringów produkowanych metodą wtryskową, stosuje się metodę klejenia doczołowego lub wulkanizowania okrągłych sznurów gumowych (tzw. Sznurów oringowych). Wadą takich rozwiązań jest gorsza tolerancja grubości oraz co najważniejsze gorsza odporność w miejscu wulkanizowania lub klejenia stworzonego oringaOringi wykonane metodą formowania nie mają tych wad, ale są znacznie droższe ze względu na konieczność użycia dużych form i pras.

Występuje także alternatywna metoda produkcji w której wykorzystuje się specjalną formę pozwalająca na wykonanie dużych oringów (ok. 700mm ID i większych).  Oringi o dużych rozmiarach są również wytwarzane metodą wtryskową, przy tej metodzie należy wspomnieć o kształcie zewnętrznego pierścienia, który jest nieskompresowany, inaczej mówiąc nie jest idealnie okrągły. Gdy pierścień jest lekko rozszerzony w momencie umieszczenia go w rowku instalacyjnym wada ta znika. Dzięki takim rozwiązaniom możemy zaoferować atrakcyjne ceny zakupu oringów przy metodzie produkcji wtryskowej.

 

Tolerancje

Tolerancje średnicy wewnętrznej zgodne są z:

DIN ISO 3601-1 klasa B.

(dawniej DIN 3771-1)

 

Tolerancje średnicy wewnętrznej w poniższej tabeli zostały obliczone za pomocą wzoru:

DIN ISO 3601-1:

ΔID = ± (d10,95 x 0,009) + 0,11

 

Link dla tolerancji średnicy wewnętrznej:

LINK

 

Wymiary oringów

Średnicę wewnętrzną ID można zmierzyć przy pomocy specjalnych  stożków. Alternatywnie średnicę wewnętrzną można zmierzyć za pomocą suwmiarki lub taśmy obwodowej. 

Przekrój CS można zmierzyć przy pomocy suwmiarki (nie ściskając przy tym oringa). Dopuszczalne są także inne metody mierzenia.  Kształt i powierzchnia uszczelnienia jest sprawdzana wizualnie. 

Sprawdzanie twardości jest wykonywane zgodnie z normą DIN ISO 7619-1 (DIN 53505) Shore A lub DIN ISO 48 (IRHD Micro). Tolerancja dla testów tego typu wynosi ± 5 punktów w skali twardości Shore. 

+48 533 240 833 biuro|superseal.pl| |biuro|superseal.pl