ZNAJDŹ O-RING

Jak zamontować oring?

Montaż oringa

Niezawodne działanie oringu zależy od poprawnego montażu. Podczas montażu oringa należy uważać aby nie doszło do uszkodzenia uszczelki. Podczas montażu oringów ważne są następujące punkty:

  1. Przed zamontowaniem uszczelki wszystkie elementy powinny zostać oczyszczone z pozostałości po obróbce, np. wiórów i wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.
  2. Oring i rowek montażowy powinien być nasmarowany odpowiednim smarem (należy sprawdzić zgodność smaru z oringiem).
  3. Wszystkie elementy rowka montażowego powinny być odpowiednio sfazowane.
  4. Przy ostrych krawędziach należy ostrożnie zamontować oring a nawet ostre krawędzie powinne zostać pominięte przez projektanta.
  5. W żadnym wypadku nie należy dopuścić do styku orinów z ostrymi krawędziami. Gwinty, rowki, otwory itp. powinne być zakryte podczas zakładania oringa. Zalecamy użycie tulei montażowych lub instalacje trzpieni.
  6. Należy uważać podczas rozciągania uszczelki aby nie doszło do jej rozerwania (szczególnie należy zwrócić uwagę podczas montażu małych oringów).
  7. Ogrzanie uszczelki do temperatury około 80 °C w oleju lub wodzie ułatwia rozciąganie i regenerację oringa.
  8. Oring nie powinien być zwijany w trakcie montażu i nie można go skręcać kiedy spoczywa w rowku motażowym.
+48 533 240 833 biuro|superseal.pl| |biuro|superseal.pl