ZNAJDŹ O-RING

Jak wybrać oring?

Wybór oringa

Oringi gumowe
Na zdjęciu oringi wykonane z różnych materiałów

 

Wybór właściwego oringa jest bardzo istotny, należy przy tym pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Oprócz znajomości wymiarów trzeba znać materiał z jakiego ma być wykonany oring oraz znać jego twardość.

 

Materiał

Przy wyborze materiału najważniejsze jest ustalenie z jakimi mediami będzie mieć do czynienia oring oraz jakie temperatury będą oddziałowywać na oring. Więcej informacji na temat odporności chemicznych znajdą Państwo w naszych katalogach.

 

Twardość

Wybór twardości oringa zależy od kilku kryteriów:

  • ciśnienia działającego na oring,
  • rozmiar szczeliny (między częściami maszyny po stronie bezciśnieniowej),
  • charakter ciśnienia (stały lub zmienny),
  • chropowatość powierzchni uszczelnianych elementów.

Oring w momencie pojawiania się ciśnienia jest wciskany w szczelinę, w czasie tego procesu może dojść do uszkodzenia lub nawet zniszczenia oringa. Wraz z zwiększaniem twardości wzrasta opór oringa przed wciskaniem do szczeliny. W standardowych zastosowaniach wystarczająca jest twardość 70-80 Shore A oringa. Tam gdzie panuje wysokie lub pulsujące ciśnienie, należy zastosować oringi o twardości 80 lub 90 Shore-A. 

 

Średnica wewnętrzna (ID) oringa

Wewnętrzną średnicę Oringa dobiera się do określonej aplikacji. Na przykład oring do uszczelnienia zewnętrznego (rowek w wewnątrz części) powinien być mocno osadzony w rowku, a tym samym lekko rozciągnięty na wewnętrznej średnicy. Wartość rozciągnięcia nie powinna przekraczać 6% średnicy wewnętrznej oringa. W wewnętrznym uszczelnienieniu, oring (rowek w części zewnętrznej) powinien mieć pełny kontakt z zewnętrzną średnicą rowka, a zatem musi być lekko ściśnięty. Stopień kompresji nie powinien przekraczać 3%.

 

Przekrój (CS) oringa

Właściwy dobór przekroju Oringa ma kluczowe znaczenie dla działania uszczelnienia. Prawidłowy stosunek przekroju oringa i rowka instalacyjnego zapewnia wstępne uszczelnienie podczas montażu. W zależności od aplikacji, kompresja panująca w środowisku uszczelnienia powinna posiadać następujące wartości:

 

Uszczelnienie statyczne

  • około. 15% - 30%

 

Uszczelnienie dynamiczne

hydrauliczne

  • około. 10% - 20% (min. 8% po ocenie tolerancji)

pneumatyczne

  • około. 6% - 15% (min. 4% po ocenie tolerancji)

 

Współczynnik wypełnienia rowka montażowego

Projekt rowków montażowych w którym zostanie umieszczony oring powinien zostać  bardzo dobrze opracowany. Powierzchnia przekroju rowka powinna być 25% większa niż powierzchnia przekroju oringa. To zapewnia w przypadku pęcznienia oringa odpowiednią szczelność. Dane dotyczące głębokości i rowka znajduje się  w rozdziale „Rowki montażowe, uwagi projektowe”. 

+48 533 240 833 biuro|superseal.pl| |biuro|superseal.pl