ZNAJDŹ O-RING

Historia standardu AS568

Historia standardu AS568 sięga lat 40. XX wieku, kiedy to zaczęto opracowywać standaryzację dla oringów. Pierwsza wersja normy AS568 została wprowadzona w 1942 roku, a następnie była aktualizowana i rozwijana.

Standard AS568A, która obecnie jest najczęściej stosowaną wersją standardu AS568, została wydana w 1971 roku. Określa ona różne rozmiary oringów, tolerancje wymiarowe oraz podaje parametry dla różnych materiałów dla oringów, takich jak NBR, FKM, EPDM, VMQ itp.

Standard AS568 stał się powszechnie akceptowanym systemem identyfikacji rozmiarów oringów w przemyśle, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie. Dzięki temu systemowi producenci i użytkownicy mogą łatwo komunikować się i wymieniać informacje na temat konkretnych rozmiarów oringów.

Wraz z postępem technologicznym i rozwinięciem nowych materiałów uszczelkowych, standard AS568 był aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb i wymagań przemysłu. W miarę upływu czasu wprowadzano nowe wersje standardu, uwzględniające zmiany i udoskonalenia w dziedzinie uszczelnień o-ringowych.

Warto zauważyć, że AS568 jest stosowany przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, a inne kraje mogą mieć własne standardy lub specyfikacje dotyczące oringów.

+48 533 240 833 biuro|superseal.pl| |biuro|superseal.pl